Ny midlertidig aftale om arbejdsfordeling

I forbindelse med at lønkompensationsordningen udløb den 29. august 2020 er der indgået ny aftale om arbejdsfordeling. Aftalen er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og indeholder en række forbedringer af en allerede eksisterende aftale.

Den nye aftale har til formål at undgå eller minimere opsigelser på det private arbejdsmarked, der fortsat er mærket af Coronakrisen. Det er aftalt, at den justerede ordning om arbejdsfordeling etableres ved lov snarest muligt, og at den som udgangspunkt vil være gældende resten af året på både overenskomst og ikke overenskomst dækkede områder. Ordningen vil gælde for både funktionærer og timelønnede.

For de virksomheder der vil gøre brug af aftale om arbejdsfordeling indebærer det, at berørte medarbejdere vil arbejde mellem 50 til 80 procent af arbejdstiden, og resten af arbejdstiden vil de være hjemsendt og modtage dagpenge. Medarbejderne vil modtage fuld løn under arbejde og forhøjet dagpengesats resten af tiden, hvilket svarer til kr. 23.000,00 om måneden.

Det vil være muligt i forbindelse med tiden hjemme under arbejdsfordeling at efteruddanne sig på dagpenge.

Yderligere vil det være muligt for ikke a-kasse forsikrede personer at komme i betragtning til ordningen, ved at melde sig ind i en a-kasse og betale kontingent med tilbagevirkende kraft.

De virksomheder der vil indgå i ordningen, skal foretage information/høring af medarbejderne ifølge gældende aftaler/regler herom. Ved ophør af ordningen vil berørte medarbejdere igen indgå i deres oprindelig aftalte ansættelsesmæssige rettigheder (kontrakter, overenskomster mv.) og med en uafbrudt anciennitet.

Læs aftalen her.

Ved eventuelle spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen hos Maskinmestrenes Forening.

Af chefjurist Søren Nim Larsen

01/09 2020